CRD SYSTEMS AB
FINSK SYSTEMPRODUKTION

Över 20 års stark bakgrund inom biljettförsäljning,
kassa- och åtkomstkontrollsystem.

För evenemangsarrangörer, skidcenter, biltvättar, mässor... varhelst du säljer biljetter, armband eller presentkort, eller behöver ingångsportar och publikhantering.

Finska CRD Systems erbjuder innovativa lösningar för åtkomstkontroll och biljettförsäljning. Ett avancerat kassasystem möjliggör aktiverbara biljettprodukter, kundflödesövervakning, lagerhantering, arbetstidsregistrering, bokföring och rapportering av allt i realtid. Hantera hela systemet även på distans!

Biljettprodukt som plastkort eller pappersbiljett. Information som streckkod eller som ett chip.

Med hjälp av kassasystemet kan du hantera och även skapa nya biljettprodukter. Och göra allt även på distans.

Olika portar och låssystem fungerar sömlöst tillsammans med vårt kassasystem.

"Vi är inte den billigaste aktören på marknaden, men troligtvis en av de mest flexibla, snabbaste och pålitligaste."

"Kassasystem, åtkomstkontroll och biljettförsäljning. Av dessa bildas en helhetstjänst och för den helheten har vi det bästa erbjudandet."

Naturligtvis kan varje produkt användas separat, men konkurrensfördelen ligger i deras synergi. System utvecklade av finska kodare för att möta kundernas behov. Även skräddarsydda lösningar - vi utvecklar det som beställs!

BILJETTPRODUKT SOM PLASTKORT ELLER PAPPERSBILJETT

Presentationsform för information, där data är kodad i maskinläsbart format.

I plastbiljettprodukten – smartkort, kundkort, medlemskort, presentkort, rabattkort – kan informationen vara i kortets chip (mikrokrets) och/eller även som streckkod.

I plastkortet kan streckkoden innehålla information om åtkomsträtt – inpassering genom port – till exempel till festivaler eller hisskort i skidcenter och i chipet information om förmåner, produkter eller värde laddade på kortet (festivalpengar osv.)

CRD Systems kassasystem kan läsa produkter laddade på biljetterna och aktivera olika åtkomsträttigheter som hisskort eller inpassering till en campingplats – tillsammans med vanliga kassaegenskaper. Vi levererar också nödvändiga kortbetalningsterminaler för kassasystemet.

EXEMPEL PÅ UTNYTTJANDE AV CRD SYSTEMS HELHETSLÖSNING

SKIDCENTRALER

I Finland, Sverige, Norge och Ryssland använder skidcenter CRD Systems helhetslösningar där kassasystemet stödjer biljettförsäljning och skidportar. På en biljett kan man ladda både åtkomsträtt och till exempel produkter eller värde för användning i restauranger i backen.

SPORTEVENEMANG

På entrébiljetten kan man ladda exempelvis korv med pommes och läsk eller värde att använda under pausen. Kassasystemet registrerar inpassering och laddade värdet som använt. Du kan sälja biljetter och biljettprodukter även i din webbutik integrerad med CRD Systems avancerade kassasystem.

FESTIVALER

Med festivalbiljetten in genom porten och biljetten kan laddas med värde att använda till exempel i öltältet! Festivalpengar laddade på biljetten erbjuder bekvämlighet och säkerhet också för dina kunder!

MÄSSOR OCH EVENEMANG

Tillsammans med inpasseringsrätt, kan du ladda värde i form av biljettprodukter sålda i din webbutik på entrébiljetten. Erbjud VIP-kunder mässdrycker laddade på biljetten i förväg! Kassasystemet registrerar inpassering och laddade värdet som använt.

TJÄNST MED MÅNADSABONNEMANG

CRD Systems helhetslösningar används bland annat i biltvättar. Kunden får ett gratis ”medlemskort”, som registreras med bank-ID. Kunden kan sedan köra in i biltvätten så ofta som önskas och faktureringen sker en gång i månaden.

FICK DU EN IDÉ? HAR DU FRÅGOR?

Kontakta CRD Systems trevliga systemutvecklare som har arbetat med saker relaterade till biljettförsäljning, kassor och åtkomstkontroll i cirka 20 år. System utvecklas till kundens behov, helt kundorienterat. Alltså vi gör saker också när dom börjar efterfrågas och beställas.

CRD SYSTEMS AB - FINSK SYSTEMPRODUKTION

I början av 2000-talet gjorde CRD Systems Ab redan Finlands första e-postleveranssystem för biljetter och tillhörande åtkomstkontrollutrustning för olika evenemang.

2007 kontaktade skidcenter företaget, eftersom de också behövde modern åtkomstkontroll. Skidcentren hade portar, men helt föråldrade biljettlösningar.

CRD Systems antog utmaningen och utvecklade den första helhetslösningen där skidcentrets kassa kunde aktivera biljettens användningsrätt och moderna läsare integrerades i de gamla portarna, som öppnade för dem som köpt biljett. Sedan blev det möjligt att även ladda värde på biljetter för användning i till exempel backens restauranger. CRD Systems lösningar började användas